I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Metody chromatograficzne w nauce, przemyśle i medycynie” odbyła się 3 czerwca 2016 roku w Lublinie. Uczestnicy Konferencji mieli możliwość wysłuchania wykładów zaproszonych gości i innych uczestników wydarzenia, a ponadto wygłoszenia własnego wystąpienia ustnego, prezentacji posteru naukowego oraz merytorycznej dyskusji na temat przedstawianych zagadnień naukowych.

Chromatografia znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach. Stanowi nie tylko kluczowy element metodyki wielu badań naukowych ale również narzędzie do monitorowania stanu środowiska, analizy składu produktów spożywczych czy produkcji czystych związków w przemyśle farmaceutycznych i chemicznym. Ogrom technik chromatycznych oraz mnogość ich zastosowań stały się główną motywacją do stworzenia ogólnopolskiego forum, na którym specjaliści z różnych branż mieli możliwość wymiany swojej wiedzy i doświadczeń.

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Metody chromatograficzne w nauce, przemyśle i medycynie” została zorganizowana przez Fundację na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL w ścisłej współpracy z Kołem Naukowym Biotechnologów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Obrady prowadzone w gronie specjalistów pozwoliły rzucić nowe światło na omawiane zagadnienia. Zgodnie z intencją organizatorów, wiedza nabyta przez uczestników, oraz nawiązane podczas Konferencji kontakty, przyczyną się do zwiększenia innowacyjności i użyteczności prowadzonych działań.

Goście Honorowi Konferencji

Prof. dr hab. Andrzej Dawidowicz – Wydział Chemii, Zakład Metod Chromatograficznych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wykład pt.: Chromatografia w Nauce, Przemyśle i Medycynie – Historia Rozwoju Chromatograficznych Metod

Dr hab. Tomasz Tuzimski – Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wykład pt.: Optymalizacja warunków prowadzenia analizy ksenobiotyków i innych substancji toksycznych w próbkach pochodzenia naturalnego

Komitet Naukowy

Prof. dr hab. Ryszard Szyszka – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Prof. dr hab. Andrzej Dawidowicz – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Prof. dr hab. Zofia Stępniewska – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dr hab. Ewa Skórzyńska-Polit, prof. KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dr hab. n. farm. Tomasz Tuzimski – Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Dr Agnieszka Kuźniar – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dr Anna Pytlak – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dr Anna Szafranek-Nakonieczna – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dr Ludomir Kwietniewski – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Fotorelacja

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

 

Facebook