II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Metody chromatograficzne w nauce, przemyśle i medycynie” odbyła się 9 czerwca 2017 roku w Lublinie. Uczestnicy Konferencji mieli możliwość wysłuchania wykładów zaproszonych gości i innych uczestników wydarzenia, a ponadto wygłoszenia własnego wystąpienia ustnego, prezentacji posteru naukowego oraz merytorycznej dyskusji na temat przedstawianych zagadnień naukowych.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Metody chromatograficzne w nauce, przemyśle i medycynie” została zorganizowana przez Fundację na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL w ścisłej współpracy z Kołem Naukowym Biotechnologów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Obrady prowadzone w gronie specjalistów pozwoliły rzucić nowe światło na omawiane zagadnienia. Zgodnie z intencją organizatorów, wiedza nabyta przez uczestników, oraz nawiązane podczas Konferencji kontakty, przyczyną się do zwiększenia innowacyjności i użyteczności prowadzonych działań.

Goście Honorowi Konferencji

Prof. dr hab. n. farm. Monika Waksmundzka-Hajnos – Zakład Chemii Nieorganicznej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Wykład pt.: Chromatografia cienkowarstwowa z biodetekcją w celu określania aktywności farmakologicznej związków z mieszanin naturalnych – ekstraktów roślinnych

Dr Ludomir Kwietniewski – Katedra Bionanomateriałów, Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wykład pt.: Zastosowanie chromatografii cieczowej w badaniach QSAR

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:

Prof. dr hab. n. farm. Monika Waksmundzka-Hajnos – Zakład Chemii Nieorganicznej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Dr hab. n. farm. Tomasz Tuzimski – Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Dr Ludomir Kwietniewski – Katedra Bionanomateriałów, Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dr Anna Pytlak – Katedra Biochemii i Chemii Środowiska, Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dr Anna Szafranek-Nakonieczna – Katedra Biochemii i Chemii Środowiska, Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Patronat Honorowy nad przedsięwzięciem objęli:

• Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk
• Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski
• Polskie Towarzystwo Chemiczne

Patronat Medialny nad przedsięwzięciem objęli:

• Biotechnologia.pl
• Czasopismo LAB
• Portal konferencjemedyczne.info

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider
Facebook