III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Metody chromatograficzne w nauce, przemyśle i medycynie” odbyła się 8 czerwca 2018 roku w Lublinie.

Gośćmi Honorowymi Konferencji byli:

 • Dr inż. Anna Walkiewicz – Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, Zakład Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego

Tytuł wystąpienia: Chromatografia gazowa w badaniach wymiany gazów między glebą a atmosferą w aspekcie globalnego ocieplenia

 • Dr Ludomir Kwietniewski – Katedra Bionanomateriałów, Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Tytuł wystąpienia: Zastosowanie równania Ościka do opisu retencji w chromatografii cieczowej w układzie faz odwróconych (RP HPLC)

 

Komitet Naukowy:

o   Prof. dr hab. Ryszard Szyszka, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

o   Dr Anna Borówka, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

o   Dr Agnieszka Kuźniar, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

o   Dr Anna Pytlak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

o   Dr Ludomir Kwietniewski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

o   Dr Mirosław Słowakiewicz, Uniwersytet Warszawski

o   Dr n. med. Ewa Rojczyk, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

o   Dr inż. Anna Walkiewicz, Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk

 

Komitet Organizacyjny:

 • Beata A. Nowak
 • Kamil Maciąg
 • Monika Maciąg
 • Karolina Lewczuk
 • Agnieszka Pytka
 • Marcin Szklarczyk
 • Paulina Szymczyk
 • Paulina Onopiuk
 • Martyna Wójcik
 • Marcin Koleśnik
 • Krystian Pawlak

Patronat Honorowy:

 • Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk
 • Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski
 • Polskie Towarzystwo Chemiczne

Patronat Medialny:

 • Stowarzyszenie Środowisko dla Środowiska
 • MedTube
 • Medinwestycje.pl
 • LABportal pl
 • KonferencjeMedyczne.info
 • Deutsche Bundesstiftung Umwelt
 • Biotechnologia.pl
Facebook