Tematyka Konferencji Metody chromatograficzne obejmuje prace naukowo-badawcze oraz prace przeglądowe o charakterze naukowym z zakresu:

  • Biotechnologii,
  • Chemii,
  • Medycyny,
  • Farmacji,
  • Ochrony środowiska.

Uczestnikami wydarzenia mogą być:

  • pracownicy naukowi,
  • doktoranci,
  • studenci,
  • zaproszeni goście,
  • przedstawiciele firm.
Facebook