• do 17 czerwca 2021 r.– zgłoszenie udziału na Konferencję (szczegóły w zakładce Opłaty)
• do 18 czerwca 2021 r. – zgłaszanie streszczeń wystąpień ustnych
• testy platformy przez uczestników (szczegóły wkrótce)
25 czerwca 2021 r. – V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zastosowania chromatografii w pracach naukowych
• od 28 czerwca 2021 r. – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa, zaświadczeń o przedstawieniu pracy oraz książek abstraktów
• do 5 lipca 2021 r. – nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów
Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej nieotrzymaniem. Jeśli w przeciągu 2 tygodni od przesłania pracy (również po naniesieniu poprawek) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia otrzymania plików, bardzo prosimy o kontakt z nami w tej sprawie.
• do 21 grudnia 2021 r. – wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej. Planowany termin obejmuje prace sformatowane zgodnie z informacjami podanymi w zakładce Publikacja, które zostaną wysłane do 5 lipca 2021 r. wraz z oryginałem oświadczenia autora/-ów (w wersji papierowej). O terminie dostępności wersji papierowych książek będziemy informowali mailowo.
Facebook