7 czerwca 2019 r. na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Środowisku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (ul. Konstantynów 1 „i”, 20-400) w Lublinie odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Metody chromatograficzne w nauce, przemyśle i medycynie”. W wydarzeniu wzięło udział ponad 20 osób reprezentujących 10 jednostek naukowych z całej Polski.

Konferencję uświetniły wykłady Gości Honorowych:
Prof. dr hab. inż. Dorota Antos – Laboratorium Zaawansowanych Technik Chromatografii Cieczowej, Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska
Tytuł wystąpienia: Modulacja parametrów operacyjnych w chromatografii: potencjał i źródła niepowodzeń
Dr hab. Irena Malinowska, prof. UMCS – Katedra Chemii Fizycznej, Zakład Chromatografii Planarnej, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Tytuł wystąpienia: Zastosowanie metod chromatograficznych w badaniach biomedycznych
Dr hab. n. farm. Tomasz Tuzimski – Zakład Chemii Fizycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Tytuł wystąpienia: Optymalizacja warunków ekstrakcji (QuEChERS/d-SPE) i analizy ilościowej wybranych bisfenoli (BPS, BPA, BPF, BPB) w próbkach biologicznych i żywności za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) połączonej z nowoczesnymi technikami detekcji (DAD, MS/MS) – wraz z oceną stopnia narażenia człowieka na te związki

Arrow
Arrow
Slider

Kolejnym punktem Konferencji były wystąpienia prelegentów. Podczas wydarzenia zostały poruszone zagadnienia związane z wykorzystywaniem metod chromatograficznych w nauce, przemyśle i medycynie. Konferencja pozwoliła na wymianę wiedzy i doświadczeń między uczestnikami reprezentującymi takie dziedziny nauki, jak: biotechnologia, chemia, medycyna, ochrona środowiska, a także integrację środowiska naukowego oraz praktyków wykorzystujących techniki chromatograficzne w swojej pracy zawodowej.

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:
Prof. dr hab. inż. Dorota Antos, Laboratorium Zaawansowanych Technik Chromatografii Cieczowej, Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska,
Dr hab. Irena Malinowska, prof. UMCS, Katedra Chemii Fizycznej, Zakład Chromatografii Planarnej, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
Dr hab. inż. Wojciech Piątkowski, prof. PRz, Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska,
Dr hab. n. farm. Tomasz Tuzimski, Zakład Chemii Fizycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
Dr Agnieszka Kuźniar, Katedra Biochemii i Chemii Środowiska, Instytut Biotechnologii, Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
Dr Anna Pytlak, Katedra Biochemii i Chemii Środowiska, Instytut Biotechnologii, Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
Dr n. farm. Magdalena Pizoń, Zakład Chemii Analitycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

Organizatorzy:
– Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL,
– Koło Biotechnologów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Patronat Honorowy:
• Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski,
• Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk.

Patronat Medialny:
• Portal internetowy biotechnologia.pl,
• Portal internetowy chemiaibiznes.com.pl,
• Dwumiesięcznik LAB.

Facebook