Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

Prof. dr hab. inż. Dorota Antos
Laboratorium Zaawansowanych Technik Chromatografii Cieczowej, Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska
Dr hab. Irena Malinowska, prof. UMCS
Katedra Chemii Fizycznej, Zakład Chromatografii Planarnej, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Dr hab. inż Wojciech Piątkowski, prof. PRz
Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska
Dr hab. n. farm. Tomasz Tuzimski
Zakład Chemii Fizycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Dr Anna Borówka
Katedra Bionanomateriałów, Instytut Biotechnologii, Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dr Agnieszka Kuźniar
Katedra Biochemii i Chemii Środowiska, Instytut Biotechnologii, Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dr Anna Pytlak
Katedra Biochemii i Chemii Środowiska, Instytut Biotechnologii, Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dr n. farm. Magdalena Pizoń
Zakład Chemii Analitycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Facebook