Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

dr hab. Barbara Bojko, prof. UMK
Katedra Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej, Wydział Farmaceutyczny, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. Irena Malinowska, prof. UMCS
Zakład Chromatografii Planarnej, Katedra Chemii Fizycznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr hab. n. farm. Anna Oniszczuk, prof. UM
Zakład Chemii Nieorganicznej, Katedra Chemii, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
prof. dr hab. Magdalena Wójciak
Zakład Chemii Analitycznej, Katedra Chemii, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr n. farm. Magdalena Pizoń
Zakład Chemii Analitycznej, Katedra Chemii, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Facebook