Rejestracja uczestnictwa w Konferencji potrwa do 12 maja 23 maja 2017 r.
Szczegóły dotyczące  terminów oraz kosztów związanych z uczestnictwem w Konferencji dostępne w zakładkach: Terminy i Opłaty.

Każda osoba zainteresowana udziałem w Konferencji zobligowana jest do rejestracji uczestnictwa poprzez dostępny poniżej formularz:

Rejestracja uczestnictwa w Konferencji

Uczestnicy, którzy planują przygotować wystąpienie ustne i/lub poster naukowy są zobligowane zarejestrować jego temat i abstrakt w niniejszym formularzu najpóźniej do 24 maja 2017 r.:

Rejestracja tematów i abstraktów wystąpień

Przed rejestracją konieczne jest zapoznanie się z regulaminem Konferencji dostępnym w zakładce Regulamin.

Facebook