Uczestnicy Konferencji będą mieli możliwość uczestnictwa w jednym z proponowanych wartościowych warsztatów. Podczas rejestracji uczestnictwa należy zaznaczyć, w którym z warsztatów Uczestnik chce wziąć udział. Możliwe jest wybranie tylko jednego warsztatu. Liczba miejsc na poszczególne warsztaty jest ograniczona. W przypadku wybrania przez Uczestnika warsztatu, na który brak już miejsc, Organizatorzy zapewniają sobie prawo do zmiany proponowanego przez Uczestnika warsztatu na inny.

Warsztat 1:- Wystąpienia publiczne – jak mówić aby ludzie chcieli nas słuchać – szczegóły tutaj.
Warsztat 2:- Łokieć tenisisty – postępowanie fizjoterapeutyczne z zastosowaniem terapii manualnej – szczegóły tutaj.
Warsztat 3:- Rola fizjoterapeuty w sporcie – doświadczenia z pracy zawodowej – szczegóły tutaj.

Facebook