I Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Metody chromatograficzne w nauce, przemyśle i medycynie”
03 czerwca 2016 r.

Rejestracja na Konferencję przedłużona do 16.05.2016 r. Serdecznie zapraszamy!


• dla naukowców, doktorantów i studentów
• aktualna i ważna tematyka
• prace badawcze i przeglądowe
• wartościowe wykłady specjalne
wystąpienia ustne oraz prezentacje posterów
• publikacja rozdziałów – 4 pkt. MNiSW
• profesjonalna obsługa i organizacja wydarzenia


Szanowni Państwo!
I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Metody chromatograficzne w nauce, przemyśle i medycynie” to próba pokazania wszechstronnego wykorzystania metod chromatograficznych w różnych dziedzinach życia. Metody chromatograficzne znajdują szerokie zastosowanie zarówno w biotechnologii, chemii, medycynie, farmacji jak i ochronie środowiska. Polegają one na chemicznej analizie instrumentalnej, w której dokonuje się podziału substancji.

W Konferencji mogą wziąć udział zarówno pracownicy naukowi, doktoranci, studenci oraz przedstawiciele firm pracujący nad składem złóż używanych w kolumnach chromatograficznych, osoby prowadzące badania biochemiczne, badające skład substancji przemysłu spożywczego, kosmetycznego i farmaceutycznego oraz osoby zajmujące się ochroną środowiska, gdzie metody chromatograficzne wykorzystywane są między innymi do oczyszczania ścieków oraz badania składu powietrza.

Zapraszamy do udziału w Konferencji,

Komitet Organizacyjny

Gośćmi Honorowymi I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Metody chromatograficzne w nauce, przemyśle i medycynie” będą:

– Prof. dr hab. Andrzej Dawidowicz „Chromatografia w Nauce, Przemyśle i Medycynie – Historia Rozwoju Chromatograficznych Metod”
– dr hab. Tomasz Tuzimski „Optymalizacja warunków prowadzenia analizy ksenobiotyków i innych substancji toksycznych w próbkach pochodzenia naturalnego”

Grono Komitetu Naukowego I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Metody chromatograficzne w nauce, przemyśle i medycynie” zaszczycą:

Prof. dr hab. Ryszard Szyszka
Dr hab. Ewa Skórzyńska-Polit, prof. KUL
Prof. dr hab. Zofia Stępniewska
Dr hab. Tomasz Tuzimski
Dr Agnieszka Kuźniar
Dr Anna Pytlak
Dr Anna Szafranek-Nakonieczna
Dr Ludomir Kwietniewski

 

 


Patronaty

 
 

Sponsorzy

 
 

Organizatorzy