II Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Metody chromatograficzne w nauce, przemyśle i medycynie”
9 czerwca 2017 r.
 

 Serdecznie zapraszamy!


• dla naukowców, doktorantów i studentów
• aktualna i ważna tematyka
• prace badawcze i przeglądowe
• wartościowe wykłady specjalne
wystąpienia ustne oraz prezentacje posterów
• publikacja rozdziałów – 5 pkt. MNiSW
• profesjonalna obsługa i organizacja wydarzenia


Szanowni Państwo!
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Metody chromatograficzne w nauce, przemyśle i medycynie” to próba pokazania wszechstronnego wykorzystania metod chromatograficznych w różnych dziedzinach życia i nauki. Metody rozdziału chromatograficznego znajdują szerokie zastosowanie zarówno w biotechnologii, chemii, medycynie, farmacji jak i ochronie środowiska. Polegają one na chemicznej analizie instrumentalnej, w której dokonuje się podziału substancji. Techniki chromatograficznego rozdziału cząstek pełnią ważną rolę w wielu sektorach. Konferencja jest próbą ukazania pełnej gamy ich zastosowań oraz zachęceniem profesjonalistów z różnych dziedzin do podjęcia dialogu oraz nawiązywania współpracy w celu zwiększenia innowacyjności i aplikacyjności prowadzonych badań.

Konferencja skierowana jest do pracowników naukowych, doktorantów, studentów, pasjonatów tematu oraz osób wykorzystujących techniki chromatograficzne w swojej pracy zawodowej.

Zapraszamy do udziału w Konferencji!

 

 

Patronat Honorowy

 
 

Patronat

 
 

Organizatorzy
 
 

Facebook