V Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Zastosowania chromatografii w pracach naukowych
 

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zastosowania chromatografii w pracach naukowych odbyła się online 25 czerwca 2021 roku. Celem wydarzenia była próba pokazania wszechstronnego wykorzystania metod chromatograficznych w różnych dziedzinach przemysłu i nauki.

Wydarzenie rozpoczęliśmy od wystąpień Gości Honorowych: dr hab. Barbary Bojko, prof. UMK, która zaprezentowała pracę pt.: „Nowe nisko- i bezinwazyjne rozwiązania diagnostyczne oparte o mikroekstrakcję do fazy stałej i pokrewne technologie” oraz dr hab. Ireny Malinowskiej, prof. UMCS, która wygłosiła wykład pt.: „Pola magnetyczne w chromatografii”. Po każdym wykładzie nastąpiła dyskusja panelowa, podczas której słuchacze wystąpień mogli zadawać pytania Gościom Honorowym. Kolejnym punktem Konferencji odbyły się wystąpienia uczestników.

Konferencja była próbą ukazania pełnej gamy zastosowań chromatograficznych oraz zachęceniem profesjonalistów z różnych dziedzin do podjęcia dyskusji oraz nawiązania współpracy w celu zwiększenia innowacyjności i aplikacyjności prowadzonych badań.

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:

dr hab. Barbara Bojko, prof. UMK, Katedra Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej, Wydział Farmaceutyczny, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Irena Malinowska, prof. UMCS, Zakład Chromatografii Planarnej, Katedra Chemii Fizycznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

dr hab. n. farm. Anna Oniszczuk, prof. UM, Zakład Chemii Nieorganicznej, Katedra Chemii, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

prof. dr hab. Magdalena Wójciak, Zakład Chemii Analitycznej, Katedra Chemii, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr n. farm. Magdalena Pizoń, Zakład Chemii Analitycznej, Katedra Chemii, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Organizatorem spotkania była Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.


Jeśli chcesz na bieżąco otrzymać powiadomienie dotyczące organizowanej Konferencji, zostaw proszę swojego maila w formularzu poniżej.

Wczytywanie

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Metody chromatograficzne w nauce, przemyśle i medycynie. Abstrakty

Redakcja:
Alicja Danielewska
Barbara Wrzyszcz

[link]


Organizatorzy

 
 
Facebook