V Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Zastosowania chromatografii w pracach naukowych
konferencja online, 25 czerwca 2021 r.

• prestiżowe interdyscyplinarne wydarzenie naukowe
• dla naukowców, doktorantów, studentów, pracowników oraz pasjonatów
• aktualna i ważna tematyka
• prace badawcze i przeglądowe
• wystąpienia ustne oraz prezentacje posterów
• publikacja rozdziałów
• profesjonalna obsługa i organizacja wydarzenia

Szanowni Państwo!

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Zastosowania chromatografii w pracach naukowych, która odbędzie się 25.06.2021 r. Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną Konferencja przybierze formę online.

Celem wydarzenia jest próba pokazania wszechstronnego wykorzystania metod chromatograficznych w różnych dziedzinach przemysłu i nauki. Metody rozdziału chromatograficznego znajdują szerokie zastosowanie zarówno w biotechnologii, chemii, medycynie, farmacji jak również ochronie środowiska. Polegają one na analizie instrumentalnej, w której dokonuje się podziału substancji. Techniki chromatograficznego rozdziału cząstek pełnią ważną rolę w wielu sektorach. Konferencja jest próbą ukazania pełnej gamy ich zastosowań oraz zachęceniem profesjonalistów z różnych dziedzin do podjęcia dyskusji oraz nawiązania współpracy w celu zwiększenia innowacyjności i aplikacyjności prowadzonych badań.

Uczestnicy Konferencji będą mieli możliwość przedstawienia swoich prac badawczych i przeglądowych w formie wystąpienia ustnego i/lub posteru naukowego, wysłuchania wykładów zaproszonych Gości Honorowych, a także zgłoszenia rozdziału do monografii naukowej.Wydarzenie kierowane jest do badaczy wykorzystujących techniki chromatograficzne w swoich badaniach naukowych i pracy zawodowej, jak również pracujących nad optymalizacją i rozwojem metod rozdziału. Do udziału w Konferencji serdecznie zapraszamy naukowców, pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów kierunków medycznych i przyrodniczych, a także osoby zainteresowane wyżej wymienioną tematyką.

Wierzymy, że ogólnopolski charakter Konferencji pozwoli na wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestnikami, a nawiązane relacje przyczynią się do tworzenia międzyuczelnianych zespołów badawczych oraz realizacji projektów o charakterze naukowo-badawczym.

Dziękujemy za zainteresowanie oraz zapraszamy do udziału w Konferencji.

Zespół Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL


Gośćmi Honorowymi Konferencji będą:


dr hab. Barbara Bojko, prof. UMK – Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Tytuł wystąpienia: Nowe nisko- i bezinwazyjne rozwiązania diagnostyczne oparte o mikroekstrakcję do fazy stałej i pokrewne technologie

dr hab. Irena Malinowska, prof. UMCS – Zakład Chromatografii Planarnej, Katedra Chemii Fizycznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Jeśli chcesz na bieżąco otrzymać powiadomienie dotyczące organizowanej Konferencji, zostaw proszę swojego maila w formularzu poniżej.

Loading

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Metody chromatograficzne w nauce, przemyśle i medycynie. Abstrakty

Redakcja:
Alicja Danielewska
Barbara Wrzyszcz

[link]


Organizatorzy

 
 
Facebook