III Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Metody chromatograficzne w nauce, przemyśle i medycynie
8 czerwca 2018 r.

Harmonogram konferencji

• prestiżowe interdyscyplinarne wydarzenie naukowe
dla naukowców, doktorantów, studentów, pracowników oraz pasjonatów
• aktualna i ważna tematyka
• prace badawcze i przeglądowe
• wystąpienia ustne oraz prezentacje posterów
• publikacja rozdziałów
• profesjonalna obsługa i organizacja wydarzenia


Szanowni Państwo!
Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL oraz Koło Naukowe Biotechnologii KUL zapraszają do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Metody chromatograficzne w nauce, przemyśle i medycynie. Celem wydarzenia jest próba pokazania wszechstronnego wykorzystania metod chromatograficznych w różnych dziedzinach życia i nauki. Metody rozdziału chromatograficznego znajdują szerokie zastosowanie zarówno w biotechnologii, chemii, medycynie, farmacji jak i ochronie środowiska. Polegają one na chemicznej analizie instrumentalnej, w której dokonuje się podziału substancji. Techniki chromatograficznego rozdziału cząstek pełnią ważną rolę w wielu sektorach. Konferencja jest próbą ukazania pełnej gamy ich zastosowań oraz zachęceniem profesjonalistów z różnych dziedzin do podjęcia dialogu oraz nawiązywania współpracy w celu zwiększenia innowacyjności i aplikacyjności prowadzonych badań.

Konferencja skierowana jest do pracowników naukowych, doktorantów, studentów, pasjonatów tematu oraz osób wykorzystujących techniki chromatograficzne w swojej pracy zawodowej.

Zapraszamy do udziału w Konferencji,
Komitet OrganizacyjnyGoście Honorowi Konferencji:

Pani Dr inż. Anna Walkiewicz, która zaprezentuje wykład pt. “Chromatografia gazowa w badaniach wymiany gazów między glebą a atmosferą w aspekcie globalnego ocieplenia.”

Pan Ludomir Kwietniewski – Katedra Bionanomateriałów, Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
który zaprezentuje wykład pt. “Zastosowanie równania Ościka do opisu retencji w chromatografii cieczowej w układzie faz odwróconych (RP HPLC)”


Patronat Honorowy

 
 


Patronat Medialny

 
 


Organizatorzy

 
 
Facebook