IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Metody chromatograficzne w nauce, przemyśle i medycynie
Lublin, 7 czerwca 2019 r.


• prestiżowe interdyscyplinarne wydarzenie naukowe
dla naukowców, doktorantów, studentów, pracowników oraz pasjonatów
• aktualna i ważna tematyka
• prace badawcze i przeglądowe
• wystąpienia ustne oraz prezentacje posterów
• publikacja rozdziałów
• profesjonalna obsługa i organizacja wydarzenia


Szanowni Państwo!
Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL zaprasza do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Metody chromatograficzne w nauce, przemyśle i medycynie. Celem wydarzenia jest próba pokazania wszechstronnego wykorzystania metod chromatograficznych w różnych dziedzinach życia i nauki. Metody rozdziału chromatograficznego znajdują szerokie zastosowanie zarówno w biotechnologii, chemii, medycynie, farmacji jak i ochronie środowiska. Polegają one na chemicznej analizie instrumentalnej, w której dokonuje się podziału substancji. Techniki chromatograficznego rozdziału cząstek pełnią ważną rolę w wielu sektorach. Konferencja jest próbą ukazania pełnej gamy ich zastosowań oraz zachęceniem profesjonalistów z różnych dziedzin do podjęcia dialogu oraz nawiązywania współpracy w celu zwiększenia innowacyjności i aplikacyjności prowadzonych badań.

Konferencja skierowana jest do pracowników naukowych, doktorantów, studentów, pasjonatów tematu oraz osób wykorzystujących techniki chromatograficzne w swojej pracy zawodowej.

Zapraszamy do udziału w Konferencji,
Komitet OrganizacyjnyPatronat Honorowy

 
 


Patronat Medialny

 
 


Organizatorzy

 
 
Facebook